Categories:

Luft elementet, kalt ‘Vayu’ på sanskrit. Alle former for gasser går hører til luft elementet, som representerer bevegelse / kinetisk energi. Luftens kvaliteter er bevegelighet, kjølig, lett, tørr, røff, subtil, flytene, skarp, klar og hard. Selv om luft er subtilt kan vi allikevel observer det og få en forståelse av hva det er. Luft er elementet vi er mest avhengig av. Foruten det ville vi dødd i løpet av minutter. Luft er derfor synonymt med prana(livs kraft).

Det er luft som gjør det mulig for blodet å sirkulere, pusten, nerveimpulser, tanker og kroppens bevegelse. Det er kraften bak all bevegelighet. Yogier har beskrevet luft i fem former ut fra dens retning: innover (prana), utover (vyana), oppover(udana), nedover(apana), og den som balanserer og stabiliserer disse bevegelsene (samana).

En ubalanse i luft elementet betyr at luften beveger seg for raskt, for sakte eller blir blokkert. Hvordan dette påvirker oss avhenger av hva og hvor det skjer. Eksempler på dette kan være: For mye bevegelse i nervesystemet resulterer i overbegeistring og stress, mens mangel på bevegelse skaper sløvhet og latskap. For mye bevegelse i fordøyelsessystemet skaper diaré, mens blir det for lite heller det mot forstoppelse.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *