Categories:

Jord elementet, kalt ‘prithvi’ på sanskrit innebærer alt som er solid. Det er jord elementet som gir kroppene våre og alt annet i eksistensen en form. Jordens kvaliteter er kjølig, stabil, tung, tørr, røff, tett, klar og hard. Jord elementet er kuren til symptomer som har motsatte kvaliteter. For eksempel er det viktig å øke jord elementet når man føler seg for varm, mangel på jording, kaotisk, mangel på selvtillit, følelse av ubetydelighet, irritert, sårbar eller har vanskelig med å stå imot stress.

En ubalanse av jord-elementet hvor det er for lite av jord, resulterer i svakhet og kroppens struktur, med mangel på materialene til å bygge solid vev. Muskelmasse og fett reduseres, skjelettet blir svakt og bein kan lett brekke. Kroppens evne til å regulere temperatur reduseres og vedkommende vil raskt bli kald. Med mangel på jord, vil en person ha vanskelig med å stå opp mot utfordringene livet byr på

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *