Categories:

Når vi snakker om ild elementet så betyr det ikke bokstavlig talt flammene, men heller all form for varme og lys. Ild elementet er kraften som transformerer. Ild kommer fra eter og luft og inneholder essensen av disse elementene i seg. Eter gir rom til ilden og luft gir den mulighet til å brenne. Det er på grunn av luften at ilden alltid er levende. Uten ild elementet hadde vi hverken hatt varme eller lys. På samme måte som solen genererer energi til jorden, genererer ild elementet også energi i kroppene våre. Ilden representerer alle kilder til energi, inkludert solenergi, vannkraft, atomkraft, fossilt brensel og bio-diesel. Det er prosessen av energi som frigjøres fra kilden. Elementet ild er kraften som transformerer. Eksempelvis så transformerer ild is til vann og vann til damp.

Skal vi virkelig forstå elementene må vi kjenne til kvalitetene deres. En god måte å bli kjent med ild elementet på er å studere en flamme eller et bål. Når jeg lærer vekk hvordan vi lager bål, forteller jeg ikke nøyaktig hva man skal gjøre, men hvordan man skal tenke. Mye handler da om å bli kjent med ilden.

Vi vet at oksygen øker intensiteten, og vi vet at vann demper intensiteten. Med denne bevisstheten er det mye vi kan gjøre for å kontrollere flammene. Ved å studere flammene vil man også bli kjent med kvalitetene. Ild er f.eks. varmt, tørt, lyst og subtilt. Vi kan også se at ild hverken er stabilt eller mobilt. bevegeligheten vi kan observere i ilden, kommer ikke fra ilden selv, men av luften.

I kroppen er ild uttrykt på fem forskjellige måter. 1) Ilden som gir kroppen muligheten til å fordøye mat. 2) Ilden som starter intellektet, behandler ideer og gir rom for forståelse. 3) Ilden av persepsjon som gjør visuelle inntrykk til gjenkjennelige bilder. 4) Ilden som gir kroppen energi og styrke. 5) Ilden som behandler berøring og sollys og gir huden en sunn glød.

Skaper vi for mye ild i kroppen trenger kroppen å kvitte seg med varme, og vi urinerer og svetter mer. Avføring blir løsere og skjer også oftere. Huden får en finere glød og øynene skinner sterkere. Sinnet blir skarpere og mer fokusert og intellektet sterkere. Blir det derimot for mye ild har det mer negative konsekvenser. Det kan oppstå diverse hudproblemer, røde øyne, intenst sinn, betennelser og feber. For lite ild gjør at huden blir bleik og grålig, metabolismen synker og fordøyelsen blir dårlig. Vi kan oppleve konsentrasjonsvansker og problemer med å ta til seg ny informasjon. Kroppen vil da prøve å holde på ilden og reduserer svetting, urinering og avføring.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *